ศูนย์ข่าวยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3

     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
     

 

 

 

 

 

     
   
     
เมื่อ 14 ก.พ.61 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมกำลังพลทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี
2561 ครั้งที่ 1 รายละเอียด
  เมื่อ 7 ก.พ.61 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3 เข้าร่วม
การประชุมประชาคมข่าวยาเสพติดภาคเหนือตอนบน 4/61
รายละเอียด
     

เมื่อ 6 ก.พ.61พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.
พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสนามโดยมี
พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมให้การต้อนรับ
รายละเอียด

  เมื่อ 5 ก.พ.61 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3 เดินทาง
พบแหล่งข่าวในพื้นที่ อ.เชียงคำ และหัวหน้าด่านแม่ต๋ำ
รายละเอียด
     
เมื่อ 31 ม.ค.61 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลสถานการณ์
ปัญหาฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รายละเอียด
  เมื่อ 26 ม.ค.61 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 เป็นประธาน
การประชุมร่วมข่าวสัญญจร ณ ห้องประชุม กกล.ผาเมือง
รายละเอียด
     
 
เมื่อ 25 ม.ค.61 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนิน
การต่อเป้าหมายยาเสพติด รายละเอียด
  เมื่อ 22 ม.ค.61 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 พร้อมกำลังพล
ร่วมกันทำกิจกรรมแปลงเกษตร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในหน่วย รายละเอียด
     
 
เมื่อ 29 ธ.ค.60 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมกำลังพลขอรับพร พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3
เนื่องในวันขึ้นปี 2561 รายละเอียด
  เมื่อ 19 ธ.ค.60 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมให้การ
ต้อนรับ รอง ผบ.ทบ./รอง ผบ.ศปก.ทบ.เดินทางมาตรวจเยี่ยม
หน่วยที่ปฏิบัติราชการสนาม รายละเอียด
     
 
เมื่อ 19 ธ.ค.60 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3
เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน ศป.ปส.ชน.
ปี 2561 รายละเอียด
  เมื่อ 24 พ.ย.60 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 เป็นประธาน
การประชุมพิจารณากำหนดเป้าหมายด้านยาเสพติด รายละเอียด
     
 
เมื่อ 25 ต.ค.60 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมด้วยกำลังพลร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วย
รายละเอียด
  เมื่อ 18 ต.ค.60 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 พร้อมคณะ
เข้าแสดงความยินดีกับ ผอ.ปปส.ภาค 5 ท่านใหม่ รายละเอียด
     
 
เมื่อ 9 ต.ค.60 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 พร้อมคณะ
เดินทางไปยัง ปปส.ภาค 5 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข่าวสาร
รายละเอียด
 

เมื่อ 9 ต.ค.60 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 ได้ทำการเสนา
สนเทศกำลังพล และประชุมมอบนโยบาย มทภ.3 ประจำ ต.ค.60
รายละเอียด