หน.ศขย.ทภ.3 เสนาสนเทศกำลังพล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 9 ต.ค.60 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการเสนาสนเทศ และแจ้งนโยบาย/สั่งการ มทภ.3
ให้แก่กำลังพล ประจำเดือน ต.ค.60