หน.ศขย.ทภ.3 เข้าแสดงความยินกับ ผอ.สนง.ปปส.ภาค 5 ท่านใหม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 18 ต.ค.60 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเข้าแสดงความยินดีกับ นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.สนง.ปปส.ภาค 5 ท่านใหม่
ณ สำนักงาน ปปส.ภาค 5