ศขย.ทภ.3 จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 25 ต.ค.60 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมกำลังพล ศขย.ทภ.3 ทำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วย
โดยได้มีการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา