หน.ศขย.ทภ.3 เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดเป้าหมายยาเสพติด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 24 พ.ย.60 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการประชุมการพิจารณากำหนดเป้าหมายยาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3 อ.แม่ริม จว.ช.ม.