รอง หน.ศขย.ทภ.3 เป็นตัวแทนหน่วยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน ศป.ปส.ชน.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 19 ธ.ค.60 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3 เป็นตัวแทนหน่วย
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน ศป.ปส.ชน. ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม ระวังเมือง บก.พล.ร.7