รอง หน.ศขย.ทภ.3 พร้อมกำลังพลเข้าขอรับพรปีใหม่จาก หน.ศขย.ทภ.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 29 ธ.ค.60 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3 พร้อมกำลังพล
เข้าขอรับพรปีใหม่จาก พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3
ณ หน้า บก.ศขย.ทภ.3