ศขย.ทภ.3 พัฒนาแปลงเกษตร โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 22 ม.ค.61 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 พร้อมด้วย
กำลังพลร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรกรรม ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วย
โดยมีการปลูกพืชผัก และการเลี้ยงปลา