หน.ศขย.ทภ.3 เป็นประธานการประชุมร่วมการข่าวสัญจร ทบ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 26 ม.ค.61 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการประชุมร่วมการข่าวสัญจร ทบ.
ณ กกล.ผาเมือง อ.เมือง จว.ช.ม.