รอง หน.ศขย.ทภ.3เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลสถานการณ์ปัญหาฝิ่น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 31 ม.ค.61 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลสถานการณ์ปัญหาฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายจรรยา สรรมัจฉา ที่ปรึกษา ปปส.ภาค 5 เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม ปปส.ภาค 5