หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 6 ก.พ.61 พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.พร้อมคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนามในพื้นที่ของ ทภ.3/ศปก.ทภ.3
โดยมี พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมให้การต้อนรับ
ณ บน.41 อ.เมือง จว.ช.ม.